Pro všechny otázky týkající se AQUA® vitální naši zaměstnanci jsou vám vždy k dispozici.

Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH
Bundesstrasse 66
8740 Zeltweg

DIČ: ATU 49802502
Číslo obchodního rejstříku: 190002
Místem příslušnosti je Leoben

Bankovní informace:
Steiermärkische Sparkassen AG
IBAN: AT90 2081 5269 0010 0111
BIC: STSPAT 2 G

Výkonný ředitel:

Leo Schriefl

+43 (0) 664 45 27 328
aquavital.at
office@aquavital.at

Informační povinnost podle §5 od. 1 zákon o elektronickém obchodu

Poznámka:
Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH neustále kontroluje a aktualizuje informace na tomto webu. Přes veškerou péči se data mohla mezitím změnit. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost

a proto nelze předpokládat úplnost poskytnutých informací. Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které se odkazuje pomocí hypertextových odkazů. Vytváření odkazů na takové webové stránky je na vaše vlastní riziko. Společnost Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH není odpovědná za obsah webových stránek, na které lze dosáhnout prostřednictvím takového odkazu.

Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH si dále vyhrazuje právo provádět změny nebo doplňovat poskytnuté informace.

Obsah a struktura tohoto webu jsou chráněny autorskými právy.