Pre všetky otázky týkajúce sa AQUA® vitálny naši zamestnanci sú vám kedykoľvek k dispozícii.

Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH
Bundesstrasse 66
8740 Zeltweg

DIČ: ATU 49802502
Číslo obchodného registra: 190002
Miestom jurisdikcie je Leoben

Bankové informácie:
Steiermärkische Sparkassen AG
IBAN: AT90 2081 5269 0010 0111
BIC: STSPAT 2 G

Výkonný riaditeľ:

Leo Schriefl

+43 (0) 664 45 27 328
aquavital.at
[email protected]

Informačná povinnosť podľa §5 z. 1 zákon o elektronickom obchode

Poznámka:
Spoločnosť Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH neustále kontroluje a aktualizuje informácie na tejto webovej stránke. Napriek všetkej starostlivosti sa údaje medzičasom mohli zmeniť. Zodpovednosť alebo záruka za aktuálnosť, správnosť

a preto nemožno predpokladať úplnosť poskytnutých informácií. To isté platí pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov. Vytváranie odkazov na také webové stránky je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH nie je zodpovedná za obsah webových stránok, na ktoré sa dá dostať prostredníctvom tohto odkazu.

Aquatec Produktions- und Vertriebs GmbH si ďalej vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenie poskytnutých informácií.

Obsah a štruktúra tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami.